راهنمای استفاده از سامانه (نسخه مدرس)

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند Help.pdf کلیک کنید.