رفع مشکل نوشتار فارسی در نرم افزار

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند رفع مشکل نوشتار فارسی در نرم افزار.docx کلیک کنید.